100Parcels.com - Gebruiksvoorwaarden

Introducties

Deze Website Standaard Algemene Voorwaarden die op deze webpagina zijn geschreven, zullen uw gebruik van deze website beheren. Deze voorwaarden worden volledig toegepast en zijn van invloed op uw gebruik van deze website. Door gebruik te maken van deze website, gaat u ermee akkoord om alle voorwaarden die hierin zijn omschreven te accepteren. U mag deze Website niet gebruiken als u niet akkoord bent met een van deze Algemene Voorwaarden van de Website.

Minderjarigen of mensen onder de 18 jaar mogen deze website niet gebruiken.

Intellectuele Eigendomsrechten

Onder deze Voorwaarden zijn alle intellectuele eigendomsrechten en materialen op deze website, behalve de inhoud die u bezit, eigendom van 100Parcels.com en/of zijn licentiehouders.

Beperkingen

De volgende beperkingen zijn specifiek op u van toepassing:

  • het publiceren van websitemateriaal op een andere media;
  • het verkopen, verlenen van een sublicentie en/of anderszins commercialiseren van Websitemateriaal;
  • het openbaarmaking en/of weergeven van websitemateriaal;
  • het gebruik van deze website op welke manier dan ook op een manier dat deze Website kan beschadigen;
  • het gebruik van deze website op welke manier dan ook op een manier dat de toegang van gebruikers op deze Website beïnvloedt;
  • het gebruik van deze website in strijd met de toepasselijke wetten en voorschriften, of welke op de een of andere manier schade kan toebrengen aan de Website of aan enig persoon of bedrijfsonderneming;
  • betrokken zijn bij data-ontginning, data-ophalen, data-extractie of andere soortgelijke activiteiten in verband met deze website;
  • gebruikmaken van deze website ten behoeve van reclame of marketing.

Bepaalde gebieden van deze Website zijn beperkt tot toegang door u en 100Parcels.com kan de toegang naar deze of andere gebieden op de Website verder beperken, naar absolute discretie. Elke gebruikersnaam en wachtwoord die u voor deze website heeft, zijn vertrouwelijk en u moet ook vertrouwelijkheid handhaven.

Uw inhoud

In deze Website Standaard Algemene Voorwaarden betekent "Uw Inhoud" alle audio, videoteksten, afbeeldingen of ander materiaal dat u op deze Website wilt weergeven. Door Uw Inhoud te tonen, geeft u 100Parcels.com een niet-exclusieve, wereldwijd onherroepelijke licentie om uw inhoud onder licentie te gebruiken, reproduceren, aan te passen, publiceren, vertalen en distribueren in alle media.

Uw Inhoud moet van u zijn en u mag geen inbreuk maken op rechten van derden. 100Parcels.com behoudt zich het recht voor om ten alle tijde zonder voorafgaande kennisgeving Uw Inhoud (deels) te verwijderen.

Geen garanties

Deze Website wordt geleverd "zoals het is", met alle fouten, en 100Parcels.com maakt geen uitingen of garanties van welke aard dan ook, die verband houden met deze Website of de materialen op deze Website. Bovendien, niets op deze Website zal worden geïntepreteerd als advies aan u.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal 100Parcels.com, noch een van zijn functionarissen, bestuurders en medewerkers aansprakelijk worden gesteld voor alles dat voortvloeit uit of op welke wijze dan ook in verband met uw gebruik van deze Website, al dan niet wanneer deze aansprakelijkheid onder een overeenkomst valt. 100Parcels.com, inclusief haar officieren, directeuren en medewerkers, worden niet aansprakelijk gesteld voor enige indirecte, consequente of speciale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of op welke manier dan ook in verband staat met uw gebruik van deze Website.

Vrijwaring

Hierbij vrijwaart u 100Parcels.com in volledige mate van en tegen alle en/of alle aansprakelijkheden, kosten, eisen, oorzaken van vorderingen, schade en uitgaven die op de een of andere manier verband houden met uw inbreuk op een van de bepalingen van deze voorwaarden.

Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze Voorwaarden krachtens een toepasselijk recht ongeldig is, wordt deze bepaling verwijderd zonder de overige bepalingen hierin te beïnvloeden.

Wijziging van de Voorwaarden

Het is 100Parcels.com toegestaan om deze Voorwaarden op elk gewenst moment aan te passen naar eigen goeddunken, en door deze Website te gebruiken wordt van u verwacht dat u deze Voorwaarden op een regelmatige basis doorleest.

Toewijzing

Het is 100Parcels.com onder deze Voorwaarden toegestaan om zijn rechten en/of verplichtingen toe te wijzen, over te dragen of uit te besteden zonder enige kennisgeving. Echter, het is u niet toegestaan om uw rechten en/of verplichtingen onder deze Voorwaarden toe te wijzen, over te dragen of uit te besteden.

Volledige overeenkomst

Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen 100Parcels.com en u met betrekking tot uw gebruik van deze Website en vervangen alle voorafgaande afspraken en afspraken.