100Parcels.com - Kullanım Şartları

Giriş

Bu web sayfasında yazılı bu Website Standart Hüküm ve Koşulları website kullanımınızı yönetmelidir. Bu hükümler tamamıyla uygulanacaktır ve bu websiteyi kullanmanızı etkileyecektir. Bu websiteyi kullanarak, burada yazılı her hüküm ve koşulları onayladığınızı kabul edersiniz. Eğer bu Website Standart Hüküm ve Koşullardan herhangi birini onaylamıyorsanız, bu websiteyi kullanmamalısınız.

Küçükler veya 18 yaş altındaki kişiler bu websiteyi kullanamaz.

Fikri Mülkiyet Hakları

Sahip olduğunuz içeriğin haricinde, bu Hükümler altında, 100Parcels.com ve/veya onun lisans verenleri, bu websitede bulunan tüm fikri mülkiyet haklarına ve materyallere sahiptir.

Size sadece bu websitede bulunan materyalleri görüntüleme amacıyla sınırlı yetki verilmiştir.

Kısıtlamalar

Özellikle tüm aşağıdakileri yapmanız kısıtlanmıştır:

  • herhangi bir Website materyalini herhangi başka bir medyada paylaşmak;
  • herhangi bir Website materyalini satmak, alt lisans vermek ve/veya başka şekilde ticarete dökmek;
  • herhangi bir Website materyalini alenen sunmak ve/veya göstermek;
  • bu Websiteye zarar verebilecek ya da veren bir şekilde bu Websiteyi kullanmak;
  • bu Websiteye kullanıcı erişimini etkileyecek herhangi bir şekilde bu Websiteyi kullanmak;
  • bu Websiteyi uygulanabilir kanun veya düzenlemelere uymayan bir şekilde, ya da Websiteye veya herhangi bir kişi veya ticari kuruluşa zarar verebilecek bir şekilde kullanmak;
  • herhangi bir türden veri madenciliğine, veri toplamaya, veri çıkartmaya veya bu Website karşısında benzer herhangi bir etkinliğe girişmek;
  • herhangi bir reklamcılık veya pazarlamaya girişmek için bu Websiteyi kulanmak.

Bu Websitenin belirli alanları tarafınızdan erişime kısıtlıdır ve 100Parcels.com herhangi vakit, mutlak yetkiyle, Websitenin herhangi bir bölgesini erişiminizi daha öte kısıtlayabilir. Bu websitede sahip olabileceğiniz herhangi bir kullanıcı kimliği ve şifresi gizlidir ve gizliliği siz de sürdürmelisiniz.

İçeriğiniz

Bu Website Standart Hüküm ve Koşullarında, “İçeriğiniz”, bu websitede göstermeyi seçtiğiniz herhangi ses, video, metin, görsel ve diğer materyaller anlamına gelir. İçeriğinizi göstererek, 100Parcels.com ‘e/’a özel olmayan, dünya çapında değiştirilemez, herhangi ve tüm medyalarda alt yetkilendirilebilir kullanım, çoğaltım, aktarım, paylaşım, tercüme ve dağıtım yetkisi verirsiniz.

İçeriğiniz kendinizin olmalıdır ve herhangi bir üçüncü şahsın haklarını ihlal etmemelidir. 100Parcels.com bildirmeden herhangi bir vakit içeriğinizin herhangi bir kısmını bu websiteden kaldırma hakkına sahiptir.

Garanti yoktur

Bu Website olduğu gibi, garanti verilmeksizin sağlanmıştır, ve 100Parcels.com bu Websiteyle ilgili veya bu Websitede bulunan hiçbir materyalin temsilini veya garantisini ifade etmez. Ayrıca, bu Websitede bulunan hiçbir şey size öğüt vermek olarak yorumlanmamalıdır.

Sorumluluğun sınırlandırılması

100Parcels.com, veya hiçbir görevlisi, yöneticisi ve çalışanı, hiçbir durumda, sorumluluğu kontrakt altına alınması fark etmeksizin, bu Website kullanımınıza bağlı olarak herhangi bir yoldan ortaya çıkan hiçbir şey için sorumlu tutulmamalıdır. 100Parcels.com, görevlileri yöneticiler, ve çalışanları dahil, bu Websiteyi kullanımınızla ilgili herhangi bir yoldan ortaya çıkan dolaylı, sonucu olan veya özel sorumluluktan sorumlu tutulmamalıdır.

Tazminat

Siz böylelikle 100Parcels.com sitesini onlara karşı, bu hükümlerin şartlarını ihlal etmenizle ilgili herhangi bir yolla ortaya çıkabilecek herhangi ve/veya tüm sorumluluklarını, masraflarını, taleplerini, dava hakkı veren nedenlerini, hasarlarını ve giderlerini tamamıyla tazmin edersiniz.

Bölünebilirlik

Bu hükümlerin herhangi bir şartı, herhangi uygulanabilir bir kanunun altında geçersiz olduğu bulunursa, bu tür şartlar kalan belirtilen şartları etkilemeden silinmelidir.

Hükümlerin Değişimi

100Parcels.com bu hükümleri uygun gördüğü herhangi bir zaman değiştirebilir, ve bu Websiteyi kullanarak bu Hükümleri düzenli olarak incelemeniz beklenir.

Belirleme

100Parcels.com haklarını ve/veya yükümlülüklerini bu hükümler altında bildirmeden belirleyebilir, aktarabilir ve taşere edebilir. Ancak, siz hiçbir hakkınızı ve/veya yükümlülüklerinizi bu hükümler altında belirleyemez, aktaramaz ve taşere edemezsiniz.

Sözleşmenin Bütünlüğü

Bu hükümler bu Websiteyi kullanımınıza ilişkin olarak 100Parcels.com ve sizin aranızdaki sözleşmenin bütünlüğünü oluşturur, ve tüm önceki anlaşmaların ve uzlaşmaların yerini alır.